வில்லுபுரம் இருந்து சென்னை வரை இடைநில்லா டி.என்.எஸ்.டி.சி பேருந்து சேவை கால அட்டவணை

Public Information
வில்லுபுரம் முதல் சென்னை வரை எண்ட் டு எண்ட் சேவையின் டி.என்.எஸ்.டி.சி பஸ் நேரம். எண்ட் டு எண்ட் என்பது தமிழ்நாடு மாநில போக்குவரத்துக் கழகத்தால் இயக்கப்படும் ஒரு பிரீமியம் சேவையாகும்.

தனியார் உற்பத்தியாளர்களால் செய்யப்பட்ட AIS 052 சேஸ் வழிகாட்டுதல்களின்படி உள்வரும் புதிய பேருந்துகளால் இந்த சேவை இயக்கப்படுகிறது.

S.No Timings
1 5:00 AM
2 6:00 AM
3 7:00 AM
4 8:00 AM
5 9:00 AM
6 10:00 AM
7 11:00 AM
8 12:00 PM
9 1:00 PM
10 2:00 PM
11 3:00 PM
12 4:00 PM
13 5:00 PM
14 6:00 PM
15 7:00 PM
16 8:00 PM

TNSTC SETC மற்றும் MTC பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு எங்களை mytnstc.com/blog இல் பார்வையிடவும்.

தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் (Tamilnadu State Transport Corporation – TNSTC) தமிழக அரசின் போக்குவரத்துத் துறையின் கீழ் இயங்கும் முக்கியமான பொதுமக்கள் போக்குவரத்துக்கான பேருந்துகளை இயக்கும் துறையாகும். இத்துறை 1972ல் தமிழக அரசால் தொடங்கப்பட்டது. இது தமிழ்நாட்டிற்குள்ளேயும், கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலுங்கானா ஆகிய மாநிலங்களின் சில பகுதிகளுக்குத் தமிழ்நாட்டிலிருந்தும் பேருந்துகளை இயக்குகிறது.

TNSTC SETC மற்றும் MTC பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு எங்களை mytnstc.com/blog இல் பார்வையிடவும்.

 
About the author: A Public Transport Enthusiast ! Writing About Namma TNSTC and SETC in this blog !! I am trying to connect with Travel Enthusiast using Public Transport as there regular choice of travel !!

0 comments… add one

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.