4 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை என்பதால் ஆயுதபூஜைக்கும், சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும்

Uncategorized
4 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை என்பதால் ஆயுதபூஜைக்கும், சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் – அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அவர்கள்

தீபாவளிக்கு, 4265 சிறப்பு பேருந்துகள் சென்னையில் இருந்து இயக்கப்படும்

தீபாவளி சிறப்பு பேருந்துகள், சென்னையில் 5 இடங்களில் இருந்து இயக்கப்படும்

தீபாவளி முடிந்து சென்னை திரும்பி வர 4,627 பேருந்துகள் இயக்கப்படும் – அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் அவர்கள்
0 comments… add one

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.